Oxelösunds skyttegille

Skjutbanor 100 m och 300 m

Oxelösunds skyttegille har funnits sedan 1905.

Klubben är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och bedriver skyttesport inom inom disciplinerna K-pist, korthåll och gevär.

Verksamheten bedrivs inom området Oxelösunds skjutbanor där klubben förfogar över 3 banor samt skogsbanor.

Övningsskytte bedrivs året runt.

Inom området finns även Oxelösunds jaktskytteklubb och Oxelösunds pistolklubb på egna banor.

Närheten till dessa föreningar underlättar samverkan och gemensamma arrangemang då flera av områdets banor kan användas gemensamt av medlemmar i klubbarna.

Klubben välkomnar nya medlemmar som önskar vara del av en god gemenskap med lång tradition.